หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนดาดเรียงหินคลองบ้านสวน (ชุมชนโพธิ์ทางข้าม) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข-๑๘๔๐ สุโขทัย จำนวน ๔ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]ซ่อมเครื่องสูบน้ำรถไถคูโบต้า รหัสครุภัณฑ์ ๖๐๒-๔๗-๐๐๐๒ จำนวน ๕๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย [ 7 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนดาดเรียงหินคลองบ้านสวน (ชุมชนโพธิ์ทางข้าม) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มิ.ย. 2562 ]ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ-๔๔๐๔ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อหมึกพิมพ์ RICOH รุ่น SP ๓๒๕ SFNw จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาถอดย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อมาตรน้ำประปา SANWA 1/2 จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5