หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อแบตเตอรี่ใหม่ ๓K-N๑๒๐-๑๒V จำนวน ๒ ลูก รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ-๑๙๑๓ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๔-๓๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]ซื้อแบตเตอรี่ใหม่ ๓K-N๑๒๐-๑๒V จำนวน ๒ ลูก รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ-๓๐๗๗ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๓๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมปืนฉีดน้ำดับเพลิง ประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๒๕ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๒ จำนวน ๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]ซื้อซุ้มศาลาไม้ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในโครงการกิจกรรม ๕ ส. ปนระจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]ซื้อหนังสือตามโครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร พร้อมไซริงค์ เข็ม ใบรับรองและเครื่องหมาย จำนวน ๘๒๖ โด๊ส ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21