หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสวนฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ติดตั้งตามสถานที่ที่เทศบาลตำบลบ้านสวน กำหนด จำนวน ๒๔ เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างติดตั้งราวจับสแตนเลสตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสวน จำนวน ๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๑๑ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๒-๐๐๐๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสวน (ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ (ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 79