หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสวน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000บีทียู พร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนอนุบาลเพื่อพัฒนาการด้านอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๘๖๗๗ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๓ จำนวน ๑๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 46