หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำซัมเมอร์ท พันมอเตอร์ใหม่ ปั๊มน้ำซัมเมอร์ท รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๐-๐๐๒๑    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมปั๊มน้ำแชร์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๒๐ และปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๐-๐๐๒๓ จำนวน ๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2563 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ถุงละ ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๖๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2563 ]ซื้อซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมปั๊มน้ำแชร์ พันมอเตอร์ใหม่ รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ประปาเทศบาลตำบลบ้านสวน จำนวน ๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 61 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28