หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบโอเวอร์เร ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (จำนวน ๑๐ ช่วง) กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๖,๖๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙,๕๑๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมระบบไฟส่องสว่าง รถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๙๖ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๘-๐๐๐๕ จำนวน ๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๑๕ จำนวน ๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสวน (ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]ซื้อเต็นท์เล็กทรงปิรามิด จำนวน ๓๐ หลัง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ม.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คซ่อมพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๕-๐๐๑๓ ,๔๒๐-๔๖-๐๐๑๖ จำนวน ๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32