หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาล
บ้านสวน
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
บ้านสวน
นายอนุกูล แก้วเก่า
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสวน
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุข
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านสวน
อาชีพในเขตเทศบาลตำบล
บ้านสวน
วัวชนเลื่องชื่อ
หลวงพ่อสามพี่น้อง
วัดคุ้มยางใหญ่
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโครงการทุนกา [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 
การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนรางวี (ท่อระบายน้ำข้างเดียว) ซอยเทศ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล.ตลอดแนวฝั่ง (ชุมชนบ้านนอกตอนเหนือ) [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบโอเวอร์เร ภายในเขตเทศบาลต [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสวน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบโอเวอร์เ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 ประ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสวน เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 8 
ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 6 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่5/2564 แก้ไขเปลี่ยนแป [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักง [ 28 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่4/2564 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
 
อบต.หนองกลับ กิจกรรมการรับซื้อขยะ ประจำเดือนธันวาคม ณ ธนาคารคัดแยกขยะ อบต.หนองกลับ [ 15 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
สุคริม หมูเค็ม-เนื้อเค็ม ของฝากบ้านสวน
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "พิพิธภัณฑ์ชาวนาสุโขทัย"
ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสวน
 
 
สอบถาม ตำแหน่งว่า (6 ม.ค. 2564)    อ่าน 30  ตอบ 0  
ทต.บ้านสวน นักวิเคราะห์คนไหน น่ารักที่สุดครับ (21 ส.ค. 2561)    อ่าน 533  ตอบ 0  
บริการอินเตอร์ (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 1327  ตอบ 1  
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว366  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
 
 
 
สท0023.3/ว357 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ แนบ1 ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
สท0023.3/ว356 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
สท0023.2/ว878  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
สท0023.3/ว853 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงวดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
สท0023.2/ว865 การจัดสรรอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
สท 0023.3/ว358 รายงานผลการดำเนินงาน e - Plan เดือนมกราคม 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
สท 0023.2/ว 352 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563 [ แนบ1 ]  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
สท 0023.2/ว 870 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
สท 0023.2/ว 869 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ]  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
สท 0023.2/ว 868 การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
สท 0023.2/ว 864 ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น จากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR)  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
สท 0023.1/ว 866 ขอความอนุเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
สท0023.3/ว350 เลื่อนกำหนดการประชุมวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแหล่งน้ำฯ  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
สท0023.4/ว349 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.4/ว837 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.4/ว818 การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.1/ว 834  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้านกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๔  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.1/ว 347 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ UNDP  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.3/835 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.1/ว 339 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 18 ก.พ. 2564 ]  
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านสวน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
  โทรศัพท์ :055-699-520 โทรสาร : 055-699-520
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านสวน
  จำนวนผู้เข้าชม 3,534,477 เริ่มนับ 20 ส.ค. 2557
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร. 055-699-520
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10