หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาล
บ้านสวน
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
บ้านสวน
นายอนุกูล แก้วเก่า
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสวน
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุข
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านสวน
อาชีพในเขตเทศบาลตำบล
บ้านสวน
วัวชนเลื่องชื่อ
หลวงพ่อสามพี่น้อง
วัดคุ้มยางใหญ่
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพ [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ด [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2 ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปปลูกสร้าง (ภ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปปลูกสร้าง (ภ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปปลูกสร้าง (ภ [ 15 มิ.ย. 2563 ]