หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอนุกูล แก้วเก่า
ปลัดเทศบาล
Municipal Clerk


นายไพรัช ม่วงเขียว
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาลระดับต้น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางปิยดา เต็งแย้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
office clerk of a municipality boss


นางสาวอัมพรรัตน์ เหล่านรเศรษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายนิพล อุบลเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสุกัญญา อารีย์รักษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม