หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอนุกูล แก้วเก่า
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสวน
โทร : 089-9604506


นางสาวศุุจิกา กำเนิดศรี
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านสวน
โทร : 081-8872909
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางปิยดา เต็งแย้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-9252374


นางสาวอัมพรรัตน์ เหล่านรเศรษฐ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055699520


นายสุชาติ มลิลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-7691177


นางสาวศุจิกา กำเนิดศรี
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-8872909


นางสาวรจนา ก่ำเพชร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 062-1878763