หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาล
บ้านสวน
ผู้บริหารเทศบาลตำบล
บ้านสวน
นายอนุกูล แก้วเก่า
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสวน
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุข
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านสวน
อาชีพในเขตเทศบาลตำบล
บ้านสวน
วัวชนเลื่องชื่อ
หลวงพ่อสามพี่น้อง
วัดคุ้มยางใหญ่
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
 
       
 
       
    ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
    ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
 
       
 
       
    การส่งเสริมสนับสนุนความเข็มแข็งของเด็กและเยาวชน ครอบครัวและชุมชน
    ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ คนชรา ผู้ไม่มีรายได้ไร้ที่พึ่ง
    ส่งเสริมสนับสนุนสาธารณสุขหรือสุขภาพอนามัย
    การส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและห่างไกลยาเสพติด
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย