หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
 
       
 
       
    ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
    ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
 
       
 
       
    การส่งเสริมสนับสนุนความเข็มแข็งของเด็กและเยาวชน ครอบครัวและชุมชน
    ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ คนชรา ผู้ไม่มีรายได้ไร้ที่พึ่ง
    ส่งเสริมสนับสนุนสาธารณสุขหรือสุขภาพอนามัย
    การส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและห่างไกลยาเสพติด
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
       
 
       
    การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
    การส่งเสริมสนับสนุนก่อนวัยเรียนและการศึกษานอกระบบ
    การส่งเสริมสนับสนุนศาสนาศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์© เทศบาลตำบลบ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
  โทรศัพท์ : 055-699-520 โทรสาร : 055-699-520 จำนวนผู้เข้าชม 2,049,310 เริ่มนับ 20 ส.ค. 2557
  จัดทำโดย : NAXsolution.com